พันธกิจวิจัย

เป็นวิชาชีพที่ว่าด้วยการใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และได้ผล และเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ ได้แก่ การถ่ายภาพเอกซเรย์ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจหรือรักษา โดยใช้สารกัมมันตรังสี เช่น การตรวจ และรักษาโรค ต่อมไธรอยด์เป็นพิษและคอพอก การตรวจฝีในตับ การตรวจหาตำแหน่งการกระจายของมะเร็ง รวมทั้งการใช้รังสีรักษาโรค เช่น การฉายรังสีเอกซ์ แกมม่า หรืออิเล็กตรอน การใส่สารกัมมันตรังสีหรือฝังเข็มกัมมันตรังสีรักษามะเร็ง เป็นต้น