ข่าวกิจกรรม - ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค มช. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรภาควิชารังสีเทคนิค มช. ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ประเภท "ผู้ที่สมควรได้รับการแสดงความขอบคุณที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความประทับใจ" โดยผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ จะเข้ารับเกียรติบัตร/โล่รางวัล ในพิธีสถาปนาคณะฯ วันที่ 27 ธันวาคม 2564

Notice: Undefined variable: res_fet in /home/rt/connection/ismart.php on line 214

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/rt/event-detail.php on line 64
[update: 04-01-2022 09:55:30am]